(Her)certificatie

THEORIE + PRAKTIJK:

Om de specifieke opleiding af te sluiten en/of om de geldigheid van je aanvullend bevoegdheidsbewijs te verlengen, leg je dit 3-jaarlijkse examen af.

 

De (her)certificatie bestaat uit een theoretisch en praktisch examen.

 

TAAL:

Met dit examen bewijs je dat je schriftelijk en mondeling op het niveau B1 (van het Europees referentiekader voor talen) kan communiceren. 

 

Lineas Academy organiseert taalexamens Nederlands, Duits of Frans, in samenwerking met Lerian, onze taalpartner.

 

Voor meer info over het Europees referentiekader voor talen, zie:

https://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/european-language-levels-cefr

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

https://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/european-language-levels-cefr

 

Vereiste voorkennis:   Bestuurder A1, A5, B2

 

Getuigschrift: ‘Getuigschrift van Specifieke Vakbekwaamheid’

 

Duur: theorie 1,5 uur / praktijk 1 relevante dienstprestatie / taal 1 uur